Domene Varnost

Zasedena domena – kaj lahko v tem primeru storite?

Kaj storiti v primeru, da je domena z imenom vašega podjetja, imena ali znamke že registrirana? Gre za zelo neprijetno situacijo, v kateri so se že znašli številni podjetniki, ki jih je konkurenca želela na tak ali drugačen način izriniti s spleta. Poslovni svet namreč postaja vse bolj neizprosen, krut in nemalokrat tudi nemoralen. Nekateri se zato poslužujejo raznoraznih metod za onemogočanje poslovanja drugemu večjemu, boljšemu, uspešnejšemu ali zgolj podobnemu podjetju. Mednje sodi tudi “kiberskvoting”, zaradi katerega domena z vašim imenom postane vam nedostopna. Kaj lahko storite v tem primeru?

Ste že slišali za izraz ‘kiberskvoting’?

Kiberskvoting je poslovenjen izraz angleške besede “cybersquatting“. Gre za izpeljanko iz “cyber”, ki pomeni “spletni” in “squatting”, ki izvira iz “skvot” oziroma “skvoterjev” – ljudje, ki nezakonito zasedejo zapuščeno zgradbo, prostor za bivanje ali kulturno dejavnost. Ker gre za spletni svet, govorimo seveda o prenesenem pomenu besede. Ta označuje registracijo in v nekaterih primerih celo hkratno uporabo domene, ki dejansko pripada nekomu drugemu. Lahko gre denimo za med ljudmi priljubljeno podjetje, ki ima že registriranih več domen, a z drugačnimi končnicami, konkurenco, neko znano osebo ali znamko, ki ima edinstveno avtorsko podobo.

Dejstvo je, da je konkurenca na trgu vse večja, podjetja pa morajo veliko vlagati v kakovost in dovršenost svojih izdelkov in storitev, če si želijo pozitivnega odziva publike. Toda nekateri izmed njih v močni želji po uspehu posežejo tudi po neprimernih in zakonsko nedovoljenih načinih, med katere sodi tudi registracija domene z imenom nekega drugega podjetja. Večinoma to storijo predvsem z namenom onemogočanja konkurence, včasih pa tudi v želji po pridobitvi premoženjske koristi

In zakaj je ‘kraja’ domene tako zelo neprijetna, če ne celo škodljiva? Za podjetja in podjetnike je dandanes pojavnost na spletu izrednega pomena, domena, ki ustreza njihovi znamki, imenu ali nekemu drugemu ključnemu označevalcu pa je ključna za prepoznavnost med kupci. “Tako se zagotavlja, da uporabniki spleta učinkovito najdejo blago, storitve, informacije in osebe, ki jih želijo, ter se zmanjšuje možnost ustvarjanja zmede v javnosti,” pišejo na Register.si, kjer jim je ‘kiberskvoting’ zelo dobro poznan. 

Zasedena domena – kaj storiti?

Kaj torej lahko storite, če ugotovite, da registrirana domena z vašim imenom ne pripada vam, ampak neki tretji osebi ali podjetju? Pri Register.si svetujejo, da je v takih primerih najbolj smiselno, da podjetje ali podjetnik sproži domenski spor

Reševanje domenskega problema vodi Slovensko razsodišče za domenske spore (ARDS), ki deluje na Register.si. Na tem mestu lahko pritožnik sproži spor samo za domače domene, torej tiste, ki so registrirane pod .si. Vsi tisti, ki imajo domene registrirane pod drugimi ali tujimi domenami, pa se lahko obrnejo na Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO). 

Spoznajte ARDS

Kratica ARDS označuje postopek alternativnega reševanja domenskih sporov. Gre za učinkovit, hiter in cenovno zelo ugoden način, ki rešuje spore med (trenutnim) imetnikom domene in nekom, ki je pobudnik reševanja spora (v tem primeru nekdo, ki smatra, da ima močnejšo pravico do domene).

Pritožnik, ki meni, da ima pravico do domene, ki jo je registriral ali pa jo uporablja nekdo drug, lahko pred razsodiščem, ki deluje v okviru Registra.si, sproži postopek ARDS. V marsičem je podoben arbitraži, kjer nepristranski in strokovni razsodnik v kratkem času odloči, katera izmed strank ima pravico do sporne domene, Register.si pa izvrši odločitev. Tako je postopek ARDS veliko hitrejši in bolj učinkovit kot reševanje spora pred sodiščem.”

Register.si

Tisti, ki vlaga pritožbo, mora to seveda podkrepiti z vsemi dokazi in zadostiti več pogojem. Pritožnik mora podati jasne navedbe in dokaze iz katerih je razvidno, da nosilec nima pravnih pravic za registracijo domene. Prijava brez jasnih dokazov ne more biti uspešna.

V postopku ARDS mora pritožnik utemeljeno dokazati tri ključne okoliščine (Vir: Register.si):

  1. Da je sporna domena identična ali zamenljivo podobna njegovi blagovni znamki, veljavni na območju Slovenije, ali firmi, kot izhaja iz sodnega registra v Sloveniji, ali da krši njeno avtorsko pravico, ali registrirano geografsko označbo, ali posega v njegove pravice na osebnem imenu ali v drugo pravico, ki je priznana v pravnem redu Slovenije.
  2. Da nosilec nima pravno priznanega interesa glede sporne domene.
  3. Da je sporna domena registrirana ali se uporablja v slabi veri.

Celoten pritožbeni postopek poteka elektronsko, pritožba pa se odda preko posebnega obrazca, ki je dostopen na spletnem mestu www.register.si/pravila-in-obrazci/#dispute. Pritožbo se pošlje po elektronski pošti na naslov ARDS@register.si. Ob vložitvi se plača pristojbino, znesek pa je odvisen od posamičnega primera ter od števila domen in razsodnikov, ki odločajo o primeru. Po pregledu vse potrebne dokumentacije, morebitnih dopolnitvah in ugotovitvi utemeljenosti pritožbe, administrator nemudoma do konca postopka blokira sporno domeno ali več njih, tako da je v tem času ni mogoče izbrisati ali prenesti na drugega nosilca. 

Še nekaj informacij o postopku ugotavljanja upravičenosti domene

V sporih glede upravičenosti domene odločajo strokovno usposobljeni in neodvisni razsodniki. Spori so, zahvaljujoč kratkim zakonsko določenim rokom, rešeni hitro in brez dolgotrajnega odlašanja. Od vložitve popolne vloge pa do njene razrešitve navadno pretečeta dva do tri mesece.

Zoper odločitev v ARDS postopku ni pritožbe, lahko pa se naknadno sproži tudi sodni ali arbitražni postopek. Sicer do sedaj sodišče še ni spremenilo odločitve, ki je bila sprejeta v okviru ARDS postopka.

Prepričajte se, da je vaša domena na varnem

Veliko pa lahko pri zaščiti svoje domene storite tudi sami. Pokličite vašega registrarja in se prepričajte do kdaj je veljavna vaša domena. Pri Zabec.net lahko uporabite tudi uporabniški vmesnik moj.zabec.net, v katerem je razvidno, kdaj vam poteče domena in katere kontaktne podatke imate vpisane. Če potrebujete pomoč, pa nas lahko tudi pokličete na 01 / 600 10 50 in naša strokovna podpora vam bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja. 

Related Posts