Domene

Zakaj moja domena ne deluje?

Spletna domena se zakupi pri registrarju. Registrar nato vodi evidenčne podatke o domeni in jo v primeru poteka zopet ponudi na trg.
Da domena deluje seveda ni potrebno zgolj, da je zakupljena, temveč tudi, da ima v svetovnem spletu urejen status. To v praksi pomeni, da ima v spletu, na nekem strežniku, svoje mesto in da je registrar seznanjen s tem, kje to mesto je.

Za pravilno delovanje spletne domene morajo biti torej izpolnjeni sledeči pogoji:

1. …da je domen registrirana / zakupljena

Domena je zakupljena takrat, ko jo vrhnji registrar vnese v svojo evidenco.
Po izteku obdobja, za katerega je bila domena zakupljena, domena poteče, preneha delovati.
Domena po preteku sprva preide v stanje karantene. V času trajanja karantene, ki je odvisen glede na domensko končnico, večinoma pa traja en mesec, domena ne deluje, vrhovni registrar pa jo še vedno ohranja v svojih evidencah. V tem času lahko domeno zakupi, oziroma podaljša le lastnik – nosilec domene. Po preteku karantene vrhnji registrar domeno izbriše in domena je na voljo ostalemu trgu.

Ali je določena domena zakupljena se najenostavneje preveri s pregledom “WHOIS” podatkovne baze.
“WHOIS” podatkovne baze vsebujejo podatke o vseh zakupljenih domenah.
Na internetu pa obstaja kar nekaj orodij za opravljanje poizvedb, npr. http://whois.domaintools.com/ .
Whois zapisi se po domenskih končnicah nekoliko razlikujejo. V kolikor orodje vrne rezultat, da domena ni registirana, potem domena sploh ni registrirana – je prosta.

Pri domenh .si je pomemben status. V kolikor je status karkoli drugega, kot “ok”, pomeni, da je domena v nekem posebnem stanju.
“pendingQuarantine” pomeni, da je domena potekla in je v stanju karantene.
“inactive” pomeni, da je domena sicer registrirana, vendar nima vnešenih veljavnih DNS strežnikov.
Kot že rečeno, se domenski statusi glede na končnico nekoliko razlikujejo, vendar pa je s “WHOIS” podatkovne baze vedno razvidno, ali je domena registrirana in katere DNS strežnike ima vnesene v nastavitvah, če jih sploh ima.

2. …da je domena pravilno vnesena v vsaj 2 DNS strežnika

Da domena deluje pravilno, mora biti tudi pravilno vpisana v vsaj 2 DNS, imenska, strežnika.
Podatek o domenskih strežnikih posreduje ponudnik gostovanja.
Vsaka domena mora imeti urjeno storitev gostovanja, vsaj DNS gostovanje.
DNS strežnik skrbi za pretvorbo domenskih naslovov v IP naslove in deluje kot neke vrste telefonski imenik, preko katerega računalniki v internetu preverjajo IP naslove.
Pomembno je tudi, da sta zapisa o domenah na obeh strežnikih enaka. Tudi za preverjanje zapisov na DNS strežnikih v internetu obstaja kar nekaj orodij, denimo http://www.zoneedit.com/lookup.html .
V polje DNS lookup se vnese podatke o domeni, označi “Return all” in vnese DNS strežnik. Postopek se ponovi za oba strežnika(oz. vse, če jih je več), rezultat pa mora biti identičen. V kolikor ni, je težava na strani sistema, kjer domena gostuje.

3. …da je registrar seznajanen z DNS naslovi, kjer je domena vnešena

Registrar mora biti seznanjen s podatkom, na katerih DNS strežnikih se nahajajo podatki o domenskih naslovih neke domene.
Katere DNS strežnike ima registrar vnešene v svojih evidencah se preveri z uporabo “WHOIS” podatkovnih baz, po postopku, ki je opisan pod točko 1.
V kolikor naslova DNS strežnikov med podatki od domeni nista prikazana, oziroma nista vpisana v skladu s podatki, ki jih je posredoval ponudnik gostovanja, jih je potrebno nastaviti.

Pri Zabec.net se za to uporabi sistem moj.zabec.net, večina ostalih registrarjev pa uporablja podobne sisteme.
Po spremembi registrar v svoje evidence vpiše nove DNS strežnike, pri nekaterih končnicah domen, npr. “.si”, pa registrar pred dejanskim vnosom novih DNS strežnikov v uporabo, veljavnost le teh preveri. Takrat je nosilcu domene poslano elektronsko sporočilo, s poročilom o vpisu.
V kolikor je poročilo uspešno, pomeni da bo domena v roku nekaj ur pričela delovati, oziroma delovati iz novih strežnikov.
Kadar pogoji za vpis niso izpolnjeni, je tudi to razvidno s sporočila.

Zaradi načina delovanja DNS storitve, lahko od trenutka, ko registrar potrdi nove DNS strežnike, do takrat, ko domena začne dejansko delovati, mine tudi do 24 ur. V kolikor so zgoraj navedeni pogoji izpolnjeni in ko je nosilec domene prejel tudi pozitivno potrditveno poročilo o vpisu DNS strežnikov, je običajno potrebno le nekoliko počakati. Kadar domena, kljub izpolnjenim pogojem, ne deluje več kot 36 ur, se je potrebno obrniti na registrarja in ponudnika gostovanja, da se situacija razreši.

Related Posts