Gostovanje

Deljeni IP in Lastni IP – kakšna je razlika?

Ko gostujete na deljenem strežniku, se večkrat poraja vprašanje: ali potrebujem lastni IP za svoj račun? Zakaj lastni IP, če je na voljo brezplačni deljeni IP.

Lastni IP prinaša določene prednosti, a začnimo najprej z definicijo…

Kaj je IP in kakšna je razlika med deljenim in lastnim IP?

Kratica IP pomeni Internet Protocol in je edinstven naslov, ki je dodeljen vsaki napravi, ki je povezana v določeno omrežje. IP naslov torej igra vlogo identifikatorja, ki priskrbi lokacijo naprave oz. spletnega mesta v omrežju.

Razlika med deljenim in lastnim IP je preprosta.  Deljeni IP je en naslov, ki ga koristi več spletnih mest, ki se nahajajo na istem strežniku. V takem primeru strežnik porabi nekoliko več časa, da analizira zahtevo uporabnika in ga preusmeri na pravilno spletno mesto. Lastni IP pomeni, da ima eno spletno mesto svoj naslov – tako lahko uporabite domeno ali sam IP naslov, da lahko dostopate do tega
spletnega mesta.

vir: vpnoverview.com

Kakšne so prednostni lastnega IP-ja?

Do vašega spletnega mesta lahko dostopate pred vpisom DNS-jev na domeni. Ker lahko za dostop do vašega spletnega mesta uporabite sam IP-naslov, pomeni da lahko spletno stran odprete tudi preden na domeni vnesete imenske strežnike in jo usmerite na strežnik.

Verjetno največja prednost, ki jo prinaša lastni IP je pri t.i. »Sender Reputation« torej kakšen je »ugled« pošiljatelja. Do težavne situacije lahko pride, ko uporabnik, s katerim si delite IP povzroči, da se deljeni IP znajde na blacklisti oz. na črnem seznami (zaradi npr. prekomernega pošiljanja SPAM e-mailov). V takem primeru lahko to blokado občutijo vsi uporabniki, ki se nahajajo na istem strežniku in si s kršiteljem delijo IP. Z lastnim IP-jem ste tako rekoč »izolirani« od teh težav in imate s svojim IP-jem tudi svoj Sender Reputation oz. svoj ugled.

Spletne trgovine in določene storitve

Za kakšne storitve je potrebno imeti lasten IP. En primer so SSL-certifikati – to je sicer odvisno od strežnika do strežnika (na naših lahko imate SSL-certifikat tudi z deljenim IP-jem), a v določenih primerih je za delovanje SSL-certifikata potreben lastni IP.

Če imate spletno trgovino in nimate urejenih plačil prek tretjih kanalov, je zelo priporočljiva uporaba lastnega IP-ja in SSL-certifikata.

Kako pridobim lastni IP?

Lastni IP lahko pridobite tudi kot uporabnik našega gostovanja. Strošek je 3 EUR / mesec, z enoletnim zakupom pa pridobite še 12 % popusta, kar skupaj znese 31,68 EUR. Odlična investicija, da se izognete zgoraj opisanim težavam, do katerih lahko pride ob uporabi deljenega IP-ja.

Za naročilo se obrnite na našo podporo na info@zabec.net in bomo za vas uredili vse potrebno.

Related Posts