Razno Vodiči

Kaj je GIT in kako začeti?

Kaj je GIT?

Git je od svojega nastanka leta 2005 postal standard med sistemi za nadzor različic (VCS-Version Control System). Torej, če želimo vedeti kako Git deluje, moramo razumeti kaj sploh je VCS.
Version Control System (sistem za nadzor različic) je orodje s katerim nadzorujemo spremembe dokumentov ali kode. Celotna lepota sistema je v tem, da omogoča sodelovanje večih razvijalcev na istem projektu, obenem pa nam kadarkoli omogoča obnovitev kode na prejšno – zgodnejše stanje.
V primeru sodelovanja večih razvijalcev na istem projektu lahko kadarkoli vidimo kdo je kaj delal in posledično veliko hitreje rešimo probleme, ki se znajo pojaviti.

Kako začeti?

Na uradni strani http://git-scm.com/ najdemo podrobna navodila o namestitvi gita na različne operacijske sisteme. Postopek je enostaven in ga ponavadi dokončamo v 1 samem koraku (prenos namestitvene datoteke in namestitev).
Najnovejša in naprednejša spletna gostovanja vam že omogočajo GIT.

1.) Git init

Prvi korak je inicializacija gita v sami mapi projekta. To naredimo s komando git init, ki v našem projektu ustvari novo mapo .git v kateri bodo bile vse informacije, ki se navezujejo na git tega projekta.

2.) Git config

V kolikor ste git namestili prvič, boste morali nastaviti določene osebne podatke.
To naredite samo enkrat >podatki se bodo upoštevali globalno skozi vse nadaljne projekte.

Nastavimo naše uporabiško ime:
git config -global user.name “up. ime”

Nastavimo naš email
git config -global user.email “ime@email.si”
 

3.) Dodajanje datotek v git repository

Ko imamo v projektu že nekaj datotek, moramo v tem koraku povedati katerim datotekam naj git sledi. Tukaj imamo dve opciji:

1. Dodajanje vseh datotek znotraj našega projekta
                  git add .

   2. Dodajanje samo določenih datotek
                  git add mojastran.html

4.) Commitanje sprememb

Commitanje naredi snapshot trenutnih sprememb. Našemu commitu dodamo tudi sporočilo o narejenih spremembah kar nam in ostalim članom ekipe pride prav v kolikor gre kdaj kaj narobe in se ugotavlja kdaj in zakaj je šlo narobe.

5.) Git Remote/push

Git remote ukaz, pove kaj bomo v naš projekt naložili. Tu torej govorimo o uporabi git oblačne storitve kot so naprimer GitHub, GitLab, BitBucket… Seveda moramo predhodno na tej platformi opraviti registracijo in tam ustvariti naš projekt (sledite navodilom, ki jih izda posamezna platforma).

Ko imamo na platformi ustvarjen naš projekt, je čas da vanj potisnemo našo lokalno kodo:

git remote add origin https://github.com/username/mojprojekt.git

git push -u origin master

Ta dva koraka sta obvezna samo ob prvem pushu.
V nadaljevanju lahko uporabimo samo ukaz:
git push

V nadaljevanju bo torej naš workflow izgledal tako nekako:

git add .
git commit -m “opis spremembe”
git push

Samih git ukazov je ogromno, zato je pametno na samem začetku pri sebi vedno imeti »cheat sheet« kot je na primer:

Screen Shot 2016-05-11 at 10.31.48

http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/git-cheat-sheet.pdf

Related Posts