Razno

IT podpora je ključni steber vsakega podjetja

Vsako podjetje bi se moralo vprašati, kako zanesljiva je njegova IT podpora, ki podpira celoten računalniški sistem in skrbi za njegovo nemoteno delovanje. Kljub vse boljši tehnološki pismenosti, pa še vedno veliko podjetij meni, da celovite IT podpore ne potrebuje. Takega mnenja so predvsem majhna in srednja podjetja, ki bodo za ’tistih nekaj računalnikov že znala sama poskrbeti’. Vendar pa se ob težavah velikokrat izkaže, da temu še zdaleč ni tako. IT podpora namreč ni zgolj izvajanje nekih standardnih ukazov na elektronskih napravah, ampak poznavanje različnih strokovnih področij, ki so ključna za izoblikovanje končne rešitve, ki je za stranko najbolj ugodna.

Kaj je IT podpora?

IT podpora ali z drugim imenom tudi tehnična podpora je ena izmed ključnih podpor strankam, ki skrbi za nemoteno delovanje celotnega računalniškega sistema, hkrati pa odpravlja različno zahtevne napake. Zagotavljajo jo dobro usposobljeni računalniški strokovnjaki. Podjetja lahko sicer zaposlijo svoje predstavnike za podporo IT, vendar pa se večina odloči za sklenitev pogodbe z usposobljenim podjetjem, ki se ukvarja s podporo IT. Zakaj? Ker je upravljanje IT sistemov na več nivojih izjemno kompleksno in pogosto zahteva posredovanje izkušenih strokovnjakov.

Dobra tehnična podpora vam je na voljo 24 ur na dan, zahtevek za reševanje napake pa lahko oddate preko telefona, e-maila ali posebnega podpornega portala, ki ga vzpostavi ponudnik storitve. Rešitev težave mora biti učinkovita, čas reševanja pa odvisen od zahtevnosti nastale napake.

Informacijska podpora sicer sestoji iz več elementov:

  • različni soodvisni procesi storitev, ki imajo odvisno od področja opravljanja storitev, različne cilje,
  • avtomatizirano upravljanje konfiguracije, ki omogoča shranjevanje informacij o napravah in aplikacij, ki se nahajajo v celotni infrastrukturi IT podjetja,
  • zmožnost zbiranja podatkov, ki omogoča učinkovito zbiranje in pošiljanje lokalnih informacij v osrednji sistem, kjer se zbirajo vsi pomembni podatki.  

Prednosti IT podpore

Čeprav lahko podjetje sicer zaposli svojega IT tehnika, pa je za celovito podporo največkrat potrebna kar IT ekipa tehničnih strokovnjakov z znanjem različnih področij. Slednje pa se pogosto izkaže za zelo velik strošek. Podjetja se zato raje odločajo za zunanjega izvajalca, ki zagotavlja stabilno in zanesljivo podporo, ki je hkrati tudi ugodnejša.

Glavne prednosti informacijske podpore tako vključujejo nižje operativne stroške, predvsem pa nižje stroške dela, ki je osnovni pogoj za boljšo poslovno usmerjenost (uspešnejši razvoj virov, nemoteno poslovanje s strankami in zagotavljanje učinkovitosti storitev). Nenazadnje ima podjetje z izkušenim strokovnjakom ob strani tudi manjše tveganje za nastanek težav večjega obsega, saj slednji veliko hitreje in bolj učinkovito obvladujejo nastale tehnične napake.  

IT podpora po nivojih

IT podpora, ki vam jo ponujamo pri Zabec.net se izvaja na treh nivojih:

Nivo L1

IT podpora na nivoju L1 zajema sprejemanje klicev naročnikov, jim svetuje in odgovarja na e-poštne zahtevke. Glede na problem s katerim se je stranka obrnila na nas, izkušen tehnik predstavi ponudbo in storitve, ki bi ji lahko bile v pomoč pri reševanju težave. IT podpora na nivoju L1 pomaga v najrazličnejših primerih, vendar tehnično zahtevnejše težave v reševanje preda L2 podpori.

Ključne veščine usposobljenih tehnikov na tem nivoju so komunikacija, tehnično znanje o gostovanju in domenah, poznavanje ponudbe in storitev ter primerna obravnava strank.

Nivo L2

Tehniki na tem nivoju strankam pomagajo pri reševanju tehnično zahtevnejših primerov. Za uspešno odpravljanje težave, je slednjo potrebno replicirati v podobnem okolju, v katerem je stranka sicer naletela na problem. Na tej točki se podrobno razišče nastalo težavo, v veliki večini primerov pa pride tudi do njene rešitve. Če tehniki zadeve ne uspejo rešiti, posredujejo vse podrobnosti L3 podpori.

Ključne veščine usposobljenih tehnikov na tem nivoju so upravljanje s strežniki, poznavanje operacijskih sistemov, poznavanje izdelkov in storitev, komunikacija in primerna obravnava strank. Najpogostejše rešitve L2 podpore vključujejo konfiguracijske spremembe, nadgradnjo strežnikov, ponovni zagon programov/strežnikov, in različne aktivnosti, ki ne kar ne zahtevajo spremembe v kodi.

Nivo L3

Predstavlja podporo za najzahtevnejše tehnične primere, za katere ne obstaja enostavna rešitev. Teh namreč ni mogoče rešiti s že dokumentiranimi ali znanimi rešitvami, zato od tehnikov zahtevajo še posebej veliko poglobljenega strokovnega znanja.

Zgoraj opisani nivoji IT podpore jasno nakazujejo na dejstvo, da za uspešno reševanje tehničnih težav podjetje nujno potrebuje izkušenega in zanesljivega ponudnika storitve tehnične podpore, ki se bo odzval ob vseh napakah in tako rešil ključne težave in napake, ki bi lahko vplivale na kakovost dela in poslovanja podjetja.

Zabec.net je del skupine Humanfrog d.o.o., ki med drugim ponuja odlične rešitve shranjevanja, zaščite in kopiranja podatkov. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Related Posts