Vodiči WordPress

e-Vodič: Varna WordPress spletna stran

Securi analiza je pokazala, (njihov vzorec je zajemal 11.000 + okuženih strani) da je bilo kar 75% okuženih strani takšnih, ki so bile ustvarjene na WordPress platformi in več kot 50% le-teh je bilo zastaranih.

Za vas smo pripravili praktični vodič s primeri o tem kako najbolje zavarovati vašo WordPress spletno stran, da ne bi prišlo do vdora, izmaličenja vaše spletne strani in kraje podatkov.

PRENESITE SI E-VODIČ

Related Posts