Domene

Domenski spor .si

Če se je pod “vašo” domeno .si registriral ne kdo drug, lahko pri registru sprožite domenski spor s pomočjo postopka ARDS (alternativnega reševanja domenskih sporov), vendar samo če lahko pokažete:

  • da je domena enaka ali zelo podobna vaši blagovni znamki ali nazivu podjetja, veljavno na območju RS, ali da krši avtorsko pravico po pravu RS ali registrirano geografsko označbo (do katere je pritožnik upravičen)
  • da nosilec nima pravno priznanega interesa glede registrirane domene
  • da je domena registrirana ali se uporablja v slabi veri

Postopek traja približno 70 dni, stroške postopka pa mora kriti tisti, ki je postopek sprožil.
Strošek postopka ene domene je cca. 667 EUR.

O sporu določa neodvisni razsodnik, Arnes pa je zavezan, da spoštuje njegovo odločbo.

Več o cenah, sodnikih, postopku ter obrazce najdete na http://www.register.si/ards.html

Viri:

Related Posts