ePošta

Ali delodajalec lahko bere mojo službeno ePošto?

Odgovor je JA in NE. Vendar kot boste v zapisanem ugotovili je meja med ja in ne zelo tanka in bi se bilo v takšnih primerih posvetiti vsakemu primeru posebej.

mail

Kdaj NE?

 • Če dobro in brez sumov opravljate svoje delo, potem vpogled v vašo spletno pošto ni dovoljen.
 • Če je vaš elektronski naslov ime in priimek se le ta smatra kot osebni potatek in zato se take epošte ne sme prebirati.
  (V konkretnem primeru to pomeni, da je že elektronski naslov osebni podatek, če se lahko z njim posameznika določi, ali če je posameznik z njim določljiv. Elektronski naslovi, iz katerih so razvidni ime, priimek in zaposlitev posameznika, so na primer podatki, ki zadostujejo, da se posameznika določi ali da je ta vsaj določljiv.)
 • Tudi kadar se vaše delovno razmerje preneha, delodajalec ne sme kar tako brati vaših mailov (razen v primerih, torej kadar gre za zaščito lastnine, poslovne interese, če ste bilo o tem seznanjeni in predhodno obveščeni). Pri tem je priporočeno, da delodajalec uporabi avtomatsko sporočilo (opisano pod Kdaj JA?)
 • Če vam je delodaljalec dovolil uporabljati svoja sredstva (služeni mail) tudi v zasebne namene, potem nikakor nima pravice povgleda v vaše datoteke, podatke, vsebino.

Kdaj JA?

 • Nataša Pirc Musar pravi, da delodajalec vaše pošte ne sme prebirati, vendar, če sumi, da gre za zlorabo dokumentov, ki jih je predhodno ustrezno označil ter jih dal v sistem, ki sledi dostopom, potem ima pravico do nadzora (z vidika 3. odst. 10. čl. ZVOP-1 ni mogoče zanemariti  pravice delodajalca, da bdi nad svojimi sredstvi in skrbi za pravilnost in zakonitost poslovanja, kot tudi za smotrnost porabe sredstev). (Vir: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=539&cHash=430ef69b72894330a78e34e92dfede08)
 • Če delodajalec sumi lahko omeji uporabo in vpogleda v vašo službeno ePošto. Vendar sum mora potrditi ne da bi vpogledal v vašo ePošto, torej je sum lahko (in s tem vpogled) potrjen na podlagi visokega računa za posredovanje večje količine podatkov, počasno delovanje omrežja zaradi pošiljanje prevelikih datotek, povečanje števila virusov, odpoved delovnega razmerja (če je le ta potreben za nemoteno nadaljevanje dela). Torej, če se izkaže, da ePošte ne uporabljate v skladu s politiko delodajalca.
  (Vir: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1%5BshowUid%5D=539&cHash=430ef69b72894330a78e34e92dfede08)
 • Prav tako lahko to stori v primeru smrti, v tem primeru se da pokojnikov računalnik očistiti, vendar delodajalec lahko pregleda pošto, da vidi, če je v njej kakšen mail, ki je potreben za nadaljevanje dela. Enako kot v zgornjem primeru lahko delodajalec prebere vašo pošto, če na delovno mesto niste prišli ter se niste javili pozivom za vrnitev v službo.
  Vendar se v takih primerih po pregledu datoteke in pošta mora počistiti.
 • Če ste pošto prejemali na splošne maile, kamor imajo upoglede vsi napr. info@…., racunovodstvo@…., tudi v tem primeru se vaši maili lahko preberejo, saj so pomembni za nadaljevanje dela.
 • Kadar sami date privoljenje.
 • Kadar delodajalčeva sredstva (služben mail) lahko uprabljate tudi v zasebne namene, vam le ta lahko omeji uporabno službenega maila, še posebej , če ste v postopku prekinitve delovnega razmerja. Kar pa ne pomeni, da lahko bere (vsebina) vaše maile. Pošiljatelja mailov mora tako obvestiti, brez da vplogleda v vaš mail, da naj se obrne na drug naslov (navadno se to naredi z avtomatičnim sporočilom).
  Pri tem pa Pooblaščenec še poudarja, da bi opisani način sprejemanja prihajajoče elektronske pošte prišel v poštev tudi ob samem prenehanju oziroma zaključku delovnega razmerja, ko bo moral delodajalec zapreti vaš elektronski naslov zaradi prenehanja pravne podlage za njegov obstoj, če bi morebiti še vedno lahko prejemali pomembno pošto. Takšno mnenje je namreč Pooblaščenec sprejel tudi ob upoštevanju 18. čl. ZVOP-1, ki v 1. odst. določa, da morajo biti osebni podatki, ki se obdelujejo, točni in ažurni. Če je torej v vašem nekdanjem elektronskem naslovu izpisano tudi ime podjetja, takšen elektronski naslov ni več ažuren, niti točen, saj niste več zaposleni pri nekdanjem delodajalcu.

Čeprav je meja med Ja in Ne tanka (kot smo že omenili), pa se zakoni vseeno bolj nagibajo k zaposlenim kot delodajalcem.

Kljub vsemu lahko zaključimo s tem, da delodajalec praktično nima pravice vpogleda v vsebino vaše elektronske pošte (to mu prepoveduje Ustava in tudi Kazenski zakonik).

Sami pa vam predlagamo, da službeni mail uporabljate za izključno službene stvari, osebni mail (ki naj ne bo enak službenemu) pa naj bo izključno za vaše osebne zadeve.

Related Posts