Gostovanje Varnost

31.3. je svetovni dan varnostnega kopiranja, t.i. “World Backup Day”

Žabci se pridružujemo pri ozaveščanju uporabnikov glede pomembnosti varnostnih kopij in pozivamo uporabnike spleta, da si uredijo varnostno kopijo svojih podatkov.

Zakaj je varnostna kopija pomembna?

Varnostna kopija je med najpomembnejšimi ukrepi v sklopu zaščite. Bodisi zaradi možnosti zlorabe sistema, predvsem pa vas lahko reši pri izgubljeni ali ukradeni napravi, okvare ali odpovedi naprave/diska, ali če na splošno pride do nesreče.

Oddaljeno namizje

V zadnjem letu se je predvsem povečal dostop prek oddaljenega namizja, saj veliko zaposlenih delo opravlja od doma. Tako je razlog za najpogostejši način zlorabe ali okužb nezaščiteno oddaljeno namizje.

Je najlažji način povezave z internim omrežjem, ki je načeloma na voljo le v pisarni. Tovrstna povezava pa lahko predstavlja tudi tveganje, saj napadalci za dostop do sistema potrebujejo samo eno geslo od zaposlenih. Zato je tu izredno pomembno, da si uporabniki nastavijo težja gesla (kombinirano z malimi, velikimi črkami in simboli).

Za dobro varnostno kopijo velja pravilo 3-2-1

3. vedno hranite tri kopije dokumentov (original in dve kopiji)
2. kopije hranite na dveh različnih medijih (oblak in fizični disk)
1. eno varnostno kopijo vedno hranite ločeno od druge

Varnostne kopije se lahko shranjujejo na fizičnih diskih (USB diski, NAS naprave, magnetni trakovi,…). Najenostavnejša je uporaba USB dveh diskov, ki naj se občasno izmenjujeta. Eden naj bo na delovnem mestu, drugi pa na drugi lokaciji. Pri tem je zelo pomembna zaščita in omejitev dostopa do podatkov na disku.

Ker je dobro backupe na določena obdobja preveriti, predlagamo tudi vajo restavriranja. Tako se lahko tudi najlažje najdejo morebitne nepričakovane težave pri povrnitvi podatkov.

Pri izbiri sistema je potrebno v mislih imeti najslabši možen scenarij. V kolikor pride do popolne odpovedi sistema, je pomembno imeti varnostno kopijo, ki bo v zglednem času omogočila nadaljevanje delovnega procesa.

Zabec.net varnostne kopije za svoje uporabnike deljenih gostovanj izvaja enkrat dnevno in jih hrani 30 dni. Naši uporabniki so lahko tako glede izgube podatkov na gostovanju brez skrbi.

Related Posts